Sommar 2020
Sommar 2020 – sommaraktiviteter i Stockholm anpassade efter myndigheternas restriktioner – är nu avslutat. Tack till alla som gjorde det möjligt att skapa meningsfulla aktiviteter och kulturupplevelser i Stockholm under en mycket speciell sommar!
Läs om projektet