Sommar 2020
Här hittar du sommaraktiviteter som sker i din och andra stadsdelar i Stockholm. Aktiviteterna är anpassade efter att följa myndigheternas riktlinjer. I sommar är det viktigt att vi hjälps åt. Tänk på att du till exempel kan gå eller cykla istället för att använda kollektivtrafiken, när det är möjligt. Tack för att du tar ansvar!
Se alla aktiviteter här!