Vad är Sommar 2020

Sommar 2020 är ett projekt som har löpt från 1 juni till 31 augusti.  Projektet var en unik satsning på coronaanpassade aktiviteter som tog plats i olika stadsdelar runt om i Stockholms stad.

Förvaltningar, stadsdelar, museer, kulturinstitutioner och fristående kulturaktörer var med och bidrog. Aktiviteternas fokus var att rikta sig till unga och äldre, men det fanas något för alla bland de hundratals olika arrangemang som erbjudits , oavsett var man bodde. Syftet med projektet var att samordna alla sommaraktiviteter under ett paraply så att människor enkelt kunde få en överblick över allt som hände i Stockholm under sommar.

Hur var aktiviteterna anpassade till den rådande situationen

Istället för att locka så många människor som möjligt till olika kulturevenemang och andra aktiviteter fick projektet tänka tvärtom och begränsa antalet deltagare. Genom att sprida ut aktiviteterna i de olika stadsdelarna fördelades  besöken och prioriteten låg på att informera och påminna människor om att röra sig ute på ett säkert sätt.

Alla aktiviteter genomgick noggranna säkerhetskriterier i linje med myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att säkerställa att det inte skulle samlas för många människor på en och samma plats samtidigt. Denna sommar var dock exceptionell på många sätt alla arrangörer av aktiviteter fick sträva efter att ställa om så mycket som möjligt på mycket kort tid. Vid tillfällen då arrangören tvingades ändra, ställa om på nytt eller till och med ställa in en aktivitet och informationen eventuellt inte nådde ut så uppmanades besökarna att kontakta arrangören direkt. Därför fanns även alltid en länk eller ytterligare kontaktinformation på varje programpunkts webbsida. 

Hur projektet uppmanade besökaren att agera

 • Cykla eller gå till aktiviteten, när det är möjligt.
 • Var flexibel och beredd på att göra något annat om det visar sig vara fullt på till exempel aktiviteten, badplatsen eller guideturen.
 • Håll avstånd till andra människor på aktiviteten du besöker
 • Om du behöver resa till aktiviteten med kollektivtrafiken, försök planera din resa när det inte är rusningstrafik
 • Kan eller vill du inte lämna hemmet så erbjuds många aktiviteter även digitalt

Snabbfakta om Sommar 2020:

Vad: Sommar 2020 är ett samordningsprojekt för att koordinera, arrangera och säkerställa utbudet av sommaraktiviteter i Stockholms stad.
När: 1 juni  – 31 augusti.
Var: Överallt i Stockholms stad.
Bakgrund: Den centrala krisledningen i Stockholms stad gav i april i uppdrag till kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna att ta fram meningsfulla sommaraktiviteter för barn och unga, något som sedan utökades till att riktas mot alla målgrupper staden. Kulturförvaltningens evenemangsavdelning utsågs till operativ koordinator för projektet. 

Riktlinjer för aktiviteterna

För att kunna genomföras har alla aktiviteter på hemsidan uppfyllt följande krav och kriterier:

 • Maxantalet fysiska deltagare/åskådare skall vara max 50 personer.
 • Aktiviteten får inte locka publik eller åskådare utanför aktivitetsytan, till exempel folk som tittar.
 • Aktiviteten får inte heller skapa kö av fler än 50 personer.
 • Aktiviteten får inte marknadsföras på ett sådant sätt att fler än 50 personer kommer till platsen. Man måste kunna säkerställa att endast de som har t ex biljett kommer till platsen. Biljetter kan fungera för att säkra en plats trots att biljetten är gratis.
 • Aktiviteten eller aktiviteterna sammantaget får inte totalt bilda stora folksamlingar.

Stadens åtgärder för att stötta fler aktiviteter och kulturlivet 

För att möjliggöra fler aktiviteter med anledning av coronapandemin, beslutade kulturnämnden tidigare i år att lätta på reglerna för stödsystemen Kulturstöd för unga och Kulanpremien. Följande ändringar har gjorts:

 • Kulturstöd för unga behöver inte som annars resultera i fysiska evenemang utan öppnas även upp för digitala projekt.
 • Kulanpremien – kulturförvaltningens stöd till skolorna och stadsdelarna för inköp av kulturprogram för barn och unga, som tidigare var begränsad till vardagar under skolterminerna utökas både i tid och omfattning och kan i sommar nyttjas för kulturarrangemang under helger och lov.
 • Kulanpremien kan även bokas av parklekar och fritidsgårdar under sommaren.

Läs mer här om hela stödpaketet till det fria kulturlivet.

Tack för att du visar omtanke och håller avstånd!